שני יחידות נשמיות חד
פעמיות כולל שסתום
פליטה להפחתת הלחות
והחום FFP2

שני יחידות נשמיות חד פעמיות כולל שסתום פליטה להפחתת הלחות והחום FFP2

SKU: KRTS1002V
    • Facebook
    • Twitter
    • LinkedIn

    ©2020 by Brightcom.